Blog- B2B-CRM nedir? İşletmelere katkısıdır var mıdır? Amacı nedir?

Blog

Sanallaştırma nedir ve neden kullanılır?

Sanallaştırma nedir ve neden kullanılır?


Sanallaştırma (Virtualization), sanal bir kaynak olarak sunucu, masaüstü, işletim sistemi, dosya, kaynak veya ağın oluşturulmasıdır. Sanallaştırma teknolojisinin en büyük faydası bilgisayarları bölümlememize yardımcı olması ve onları kolayca ölçeklendirebilme avantajı sunmasıdır. Sanallaştırma uzun yıllar boyunca bilişim teknolojilerinin penceresinde yer alıyordu, günümüzdeyse artık çok daha büyük bir alanda sanallaştırma teknolojisinden faydalanılmaktadır

Sanallaştırma teknolojisi ile birlikte bilgisayarlara ait donanımsal ve yazılımsal olan tüm kaynaklar, soyutlanarak (abstraction) başka bilgisayarlara paylaştırılabilir. Bu bağlamda, mevcut olarak kullanılan ana bilgisayara ait donanımsal (harddisk, işlemci, ram, ekran kartı vb.) ve yazılımsal (işletim sistemi, güvenlik programları vb.) olan tüm özellikler başka bilgisayarlara soyut olarak paylaştırılır. Böylece kurumsal firma, işyerleri, laboratuvarlar, akıllı sınıflar vb. alanlarda bulunabilen onlarca bilgisayarın optimize olarak yönetimine imkân sağlanmaktadır. Amaca uygun bir şekilde yüklenen programlar ve donanımsal özellikler mantıksal olarak tek bir bilgisayardan yönetilebilir.


Sanallaştırma Türleri

Bütün sanallaştırma türlerinin kendine ait kullanım alanları ve özellikleri vardır.• Sunucu Sanallaştırma (Server Virtualization)
Sunucu sanallaştırma; birden fazla fiziksel sunucuyu sanallaştırarak daha az fiziksel sunucu üzerinden çalışmasını sağlayan sanallaştırmadır. Örneğin 5 fiziksel sunucunun sanallaştırılarak 1 fiziksel sunucu üzerinde misafir yani sanal olarak çalışmasını sağlamaktadır.

• Depolama Sanallaştırma (Storage Virtualization)
Depolama sanallaştırma; verilerin sanallaştırılmış bir dosya içinde tutulmasını ifade eder.

• Ağ Sanallaştırma (Network Virtualization)
Ağ sanallaştırma; ağ bileşenlerinin sanallaştırılıp tıpkı fiziksel ağ ile bağlantı yapılmış gibi çalışmasını sağlayan sanallaştırmadır. Daha az ekipman ile daha fazla sanal ağ kurup çalışmasına izin verir.

• Masaüstü ve Dizüstü Sanallaştırma (Desktop & Laptop Virtualization)
Masaüstü ve dizüstü sanallaştırma; bilgisayarların sanallaştırılarak veri merkezine taşınması ve sonrasında son kullanıcıların ağ veya internet üzerinden bu kaynaklara erişerek kullanılmasını sağlayan sanallaştırma türüdür.

• Uygulama Sanallaştırma (Application Virtualization)
ygulama sanallaştırma; uygulamaların bilgisayarlara kurulmadan sunucu üzerinden çalıştırılıp fakat bilgisayara kurulmuş gibi kullanılabilmesine imkan sağlayan sanallaştırma türüdür.


Sanallaştırmanın Faydaları Nelerdir?

Sanallaştırmanın birçok faydası olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. En önemli avantajının ise maliyeti önemli ölçüde azaltmasıdır. Buna ek olarak birçok fayda sağladığı da bir gerçektir. Sanallaştırmanın başlıca faydaları şunlardır:

1.Kolay yönetilebilirlik: Sanallaştırma kullanarak, tek bir fiziksel makine üzerindeki sunucu ve bilgisayarların kontrol edilmesi ve yönetilmesi mümkündür.

2.Uyum Sorununun Ortadan Kalkması: Geçmişte çalışmakta olan bilgisayarlarda, farklı işletim sistemleri arasında uyumluluk sorunu yaşanmaktaydı. Günümüzde, bir tek fiziksel makine üzerine farklı işletim sistemine sahip ve birbirini etkilemeden aynı anda çalışabilen sanal makineler kurulabilmektedir.

3.Hata Tespiti ve İzolasyonu: Sanal makinelerdeki herhangi bir hata, diğerini etkilememekte ve sorunlar otomatik olarak izole edilmiştir. Sistem yöneticisi sorun çözerken, diğer sanal makineler çalışmaya devam eder.

4.Arttırılmış Güvenlik: Sistem yöneticileri veri ve uygulamaları fiziksel makine üzerindeki farklı sanal makinelere ayırabilirler. Bu erişim kontrolü sağlar.

5.Kaynakları Etkin Kullanmak: Fiziksel makinelerde ek bir uygulama veya servisin çalışmasından ziyade, birçok sanal makinenin tek bir fiziksel makine üzerine kurulması ile kaynaklar daha etkin kullanılır.

6.Verilerin Taşınabilirliği: Sanal makineler, herhangi bir veri kaybı ve fonksiyonellik kaybetmeden, bir fiziksel makineden, diğerine taşınıp çalıştırılabilmektedir.

7.Problemsiz Testler: Bir veya daha fazla sanal makine, test makinesi olarak kurulabilir. Bu şekilde uygulama ve güncelleme sorunları, günlük iş akısını etkilemeden, test makinelerinde görülür.

8.Hızlı Dağıtım: Sanal makine sabit diskleri kopyalanıp, başka bir fiziksel makineye kolayca transfer edilebilir. Bir sanal makinenin taslak makinesi olarak kullanılması ve bu makineden kopyalar üretilmesi sistem yöneticileri için bir avantajdır.

9.Maliyetlerin Azalması: Daha az fiziksel donanım, elektrik sarfiyatı, soğutma ihtiyacı, fiziksel alan ve düşük personel kullanımı nedeniyle maliyetler azalmaktadır.

10.Uygulamaları Ayırmak: Servisler ve uygulamalar birbirleriyle çakışabilirler. Sanal makinelerde bunlar farklı yerlere kurularak ayırabilmektedir. Kaynak ve işlemci gücü israfı olmadan, tek bir fiziksel donanım efektif bir şekilde kullanılır.