CRM ve B2B Yazılım Hizmetleri - Ege Bilişim Teknolojileri

Hizmetlerimiz

CRM ve B2B Yazılım Hizmetleri

CRM Yazılım Hizmetleri

CRM (Customer Relation Management), müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir. Şirketlerin, müşterileriyle yaptığı ilişkiyi, daha etkin, verimli ve karlı hale getiren uygulamaların bütünüdür. Bu uygulamalar içinde yazılımlar önemli rol oynasa da, CRM sadece yazılımdan ibaret değildir.
CRM’in amacı özetle mutlu ve sadık müşteriler yaratmak, müşteri ihtiyaçlarını önceden belirleyerek, doğru hedef kitleye doğru pazarlamayı yapmak ve karlılığı arttırmaktır.


Gerçek anlamda başarılı bir CRM uygulaması için şirketin felsefe olarak müşteri odaklı olması gerekir. Yine başarılı bir CRM uygulaması için veri toplanması ve bu verinin doğru değerlendirilerek işlenmesi gereklidir ki, bu da başarılı bir CRM yazılımı ile olur. Yani ne tek başına felsefe, ne de yazılım tek başına yeterli olacaktır. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, müşteri odaklı yaklaşım şoför, benzin veri, CRM yazılımı ise motordur. Bunlardan biri olmazsa araç ilerlemeyecektir.

CRM Yazılımları

Müşterilere ait tüm bilgilerin, müşteri ile kurulan ilişkilerin veri olarak saklandığı ve bu verilerin analiz edilerek, şirketin yararına kullanılacak stratejiler üreten yazılımlardır. CRM yazılımları temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur :

Yine CRM yazılımları sayesinde, satış ekibinin etkinliği, bir çok açıdan ölçümlenebilmektedir. Müşteri ile ilgili tüm süreçler ölçümlenebildiğinden, müşteri segmentasyonu rahatlıkla yapılabilmekte ve şirketin etkin bir pazarlama yapması sağlanmaktadır. Bu temel modüllerin yanında, sosyal medya, e-posta pazarlama, sms pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi eklentilerle de zenginleştirilerek, entegre bir sistem halinde de kullanılabilmektedir.

  • Müşteri yönetimi
  • Pazarlama yönetimi
  • Satış yönetimi
  • Teknik Servis yönetimi
  • Yukarıdaki ana modüller kullanılarak, satış fırsatları, teklifler, toplantılar, telefon görüşmeleri, e-postalar, fakslar, teknik servis talepleri, firma yada kişilerle ile ilişkilendirilerek, etkin bir müşteri yönetim sistemi kurulur. Yine müşterilere çeşitli kriterler ışığında, pazarlama listeleri oluşturularak, bu listelere yönelik pazarlama aktiviteler oluşturulabilir.

Business to Business Yazılım Hizmetleri


B2B, İngilizcesi “Business to Business” ın baş harflerini ifade ediyor. B2B nedir diye özetlediğimizde, kısaca bir firmadan diğer bir firmaya yapılan e-ticaret iş modelidir diyebiliriz. Nitekim B2B, ülkemiz işletmelerinin yakından tanıdığı bir ticaret modelidir. Firmalar, tedarikçileri, bayileri ve müşterileri ile B2B yazılım çözümleri üzerinden iş süreçlerini anlık ve etkin şekilde yönetebilmektedir.

Burada firmalar, eko-sistemlerinde yer alan tüm diğer işletmeler ile web sitesi üzerinden ticaretlerini yapmaktadır. Bir de global çapta firmaların katıldığı, binlerce veya milyonlarca ürün çeşidinin bir arada olarak, alınıp-satıldığı B2B Portalları vardır.

Buralarda, yerel veya global çapta satıcı firmalar ile alıcı firmalar, web sitesi üzerinden B2B e-ticaret platformu üzerinde buluşmaktadırlar. Bu platformlar, satılmak istenen ürünlerin veya hizmetlerin online olarak sergilendiği yerlerdir.

Buradan, ürünler ve hizmetlerle ilgili fiyat sunma, teklif alıp-verme gibi işlemler gerçekleşmektedir. Alıcılar da, satıcılar da, teklif edilen ürünleri ve fiyatlarını karşılıklı değerlendirme fırsatı yakalamaktadırlar.